Haarlemse Hofjes, John de Laat, stadsgids

We krijgen een inkijkje in de hofjescultuur