Team van professionals

Aan de Protestantse wijkgemeente Schalkwijk zijn vier beroepskrachten verbonden.
Met ingang van 1 februari is ds. Anette Sprotte wijkpredikant,
Peter van der Beek is jeugdwerker, Esther van Bijsterveld is ouderenpastor en Bas Hilbers is koster/beheerder van de Ontmoetingskerk.
Uitgebreidere informatie over onze beroepskrachten leest u hieronder.

Anette-Sprotte

Ds. Anette Sprotte
Wijkpredikant

 

Peter van der Zalm-van der Beek
Jeugdwerker

Vanaf 1 juni 2019 ben ik als jeugdpastor verbonden aan de Protestantse Gemeente Haarlem. Mijn standplaats is de Ontmoetingskerk in Schalkwijk. Van hieruit zet ik mij enthousiast in voor de Haarlemse jeugd.

Esther van Bijsterveld
Pastoraal werker

Sinds 8 februari 2021 ben ik werkzaam als ouderenpastor in de wijkgemeenten Schalkwijk en Centrum. Zoals de naam al zegt, richt ik me in mijn werk op de oudere doelgroep, bijvoorbeeld door hen te bezoeken, bezoekersvrijwilligers aan te sturen, activiteiten voor hen te organiseren en uitvaarten te leiden.

bas hilbers

Bas Hilbers
Koster / beheerder

Bas Hilbers beheert het kerkgebouw. Voor meer informatie over zalenhuur kunt u met hem contact opnemen via email kosterij.ontmoetingskerk@gmail.com of tel. 06-36525008 .

Visie Protestantse Gemeente Haarlem

Visiedocument PGH