Team van professionals

Aan de Protestantse wijkgemeente Schalkwijk zijn momenteel drie beroepskrachten verbonden, het zogenaamde team van professionals, te weten: Ds. Do Kisjes-de Vries (pastoraal werker), Peter van der Beek (jeugdwerker) en Bas Hilbers (koster/beheerder van de Ontmoetingskerk). De functie van wijkpredikant is op dit moment vacant. Uitgebreidere informatie over onze beroepskrachten leest u hieronder.

Ds. David Schiethart
Wijkpredikant

Met ingang van 1 oktober kom ik in Haarlem Schalkwijk werken als ambulant predikant. Deze aanstelling is voorlopig voor één jaar. Ik ben 55 jaar en werk ook als predikant in vaste dienst in Den Haag-Zuidwest en ben daar verbonden aan de Shalomkerk.

Peter van der Beek
Jeugdwerker

Vanaf 1 juni 2019 ben ik als jeugdpastor verbonden aan de Protestantse Gemeente Haarlem. Mijn standplaats is de Ontmoetingskerk in Schalkwijk. Van hieruit zet ik mij enthousiast in voor de Haarlemse jeugd.

do-kisjes

Ds. Do Kisjes-de Vries
Pastoraal werker

Do Kisjes-de Vries was ouderenpastor voor enkele locaties in Schalkwijk namens de Protestantse Wijkgemeente Schalkwijk sinds 1 september 2000. Vanaf 1 augustus 2012 heeft zij als kerkelijk werker een bredere opdracht gekregen voor pastoraat ten behoeve van de gehele gemeente.

bas hilbers

Bas Hilbers
Koster / beheerder

Bas Hilbers beheert het kerkgebouw. Voor meer informatie over zalenhuur kunt u met hem contact opnemen via email kosterij.ontmoetingskerk@gmail.com of tel. 06-36525008 .