Omzien naar elkaar

In de Ontmoetingskerk zijn diverse werkgroepen actief, die gevormd worden door veel vrijwilligers. Ondersteund door en samen met de beroepskrachten geven ze enthousiast en geïnspireerd vorm aan onze gemeenschap.

Diaconaat

Naast ontmoeting is soms ook concrete praktische hulp nodig. De diaconie wil dan nadrukkelijk de helpende hand bieden. Dit gebeurt zowel financieel als in de vorm van begeleiding, bijvoorbeeld in het contact met overheidsinstanties of zorginstellingen. Of ook in de vorm van hand- en spandiensten. De financiële hulp is bescheiden en in principe attijd eenmalig. Indien het aangemelde probleem de mogelijkheden van de diaconie te boven gaat, zal in overleg worden bekeken waar betrokkene aan het juiste adres is. Belangrijk is te weten dat ambtsdragers, dus ook diakenen, gebonden zijn aan geheimhouding over alles wat hen in de uitoefening van hun taken wordt toevertrouwd in het persoonlijk contact met mensen.

Meer informatie over het diaconaat.

Pastoraat

De taakgroep Pastoraat is verantwoordelijk voor de organisatie van de pastorale zorg (het omzien naar elkaar) binnen de wijkgemeente.

Een sterk punt van de kerk in het algemeen – en dat geldt ook voor onze wijkgemeente – is het ‘omzien naar elkaar’. Er blijkt veel behoefte te zijn aan contact en gesprek. Een professioneel team van predikanten en vrijwilligers is hiervoor altijd beschikbaar. Naast individueel huisbezoek worden er ook contactmomenten georganiseerd in groepsverband, vaak rondom een maaltijd. Naast ontmoeting is soms ook concrete praktische hulp nodig. Dan wil diaconie nadrukkelijk de helpende hand bieden.