Samen verder

Ons wijkblad Samen Verder wordt al jaren gemaakt en verspreid door de wijk.
Op deze website kunt u het blad ook lezen in PDF-formaat. Hiervoor heeft u bijvoorbeeld Acrobat Reader nodig.