OKE

Het gezamenlijk wijkblad van de Oosterkerk en de Ontmoetingskerk wordt gemaakt en verspreid door de wijken.
Op deze website kunt u het blad ook lezen in PDF-formaat. Hiervoor heeft u bijvoorbeeld Acrobat Reader nodig.