Kerkdienst gemist?

Onze kerkdiensten zijn ook via het internet thuis te volgen op uw computer. Alle kerkdiensten worden opgenomen en uitgezonden via www.kerkomroep.nl onder Ontmoetingskerk Haarlem PKN. De diensten blijven achteraf voor een korte tijd beschikbaar, zodat u ook kunt terugkijken. Er zijn door de kerkenraad afspraken gemaakt met betrekking tot de privacy.