Kerkdiensten

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn uiteraard zorgvuldig voorbereid.
Naast de voorgangers spelen ook diverse koren en musici een belangrijke rol.
Er wordt doorgaans gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en gezongen uit het Nieuwe Liedboek.

 

Kinderkerk: (5-12 jaar) Iedere derde zondag van de maand  is er Kinderkerk met een Godly Play verhaal in de Ontmoetingskerk!
Op de andere zondagen is er in de Oosterkerk en de Ontmoetingskerk geen programma, maar zijn er wel verschillende kleur-, knutsel- en spelactiviteiten beschikbaar.