Kerkbalans 2019: “Geef voor je kerk”.

Kerkbalans wordt dit jaar gehouden van zaterdag 19 januari tot en met zaterdag 2 februari.
Deze jaarlijkse actie is bedoeld om de kerk financieel te kunnen laten “draaien”. De kerk is afhankelijk van wat u en ik bijdragen: voor de salarissen, gebouwen, energiekosten, enz.
Heeft u aangegeven per  brief te willen worden benaderd, dan krijgt u deze aangereikt door een mede kerklid. Aan u dan het verzoek het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en een week later weer mee te geven, dan wel per post op te sturen.
Als u per mail benaderd wilt worden, dan ontvangt u een mail met een koppeling naar een invulpagina. Na invullen van deze pagina en bevestigen is uw opgave klaar. Nadere details vindt u in de mail. Wij zien uw antwoord graag tegemoet.
We maken u erop attent dat we dit jaar gebruik maken van een nieuw rekeningnummer:

NL07 RABO 0373 7114 41. Zoals elk jaar kunt u uw bijdrage in maximaal 11 maanden afdragen.

De werkgroep kerkbalans 2019 wenst de vele vrijwilligers veel succes bij het verspreiden en ophalen van de brieven. U wordt/bent reeds benaderd door uw coördinator. Heel veel dank voor uw medewerking!
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u terecht bij:

Kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Haarlem, Oude Groenmarkt 23,   2011HL Haarlem 023-5532040; info@bavo.nl
of bij: Peter Knijff, kerkrentmeester: pnknijff@gmail.com  023-5402993.

De werkgroep Kerkbalans 2019,
Harry Eichelberg (Oost), Lodewijk Houthoff (Centrum), Gert Hozee (Schalkwijk), Hans Lammertse (kerkrentmeester), Daan Rasmussens (Schalkwijk), Gerhard Reuvekamp (kerkelijk bureau), Peter Knijff (kerkrentmeester)