Tent of Nations

Lezing door Meta Floor. Zij is voorzitter van de Stichting Vrienden van de Tent of Nations
in Nederland. In 2018 was zij een jaar lang vrijwilliger bij Tent of Nations.

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto ‘wij weigeren vijanden te zijn’.
Vragen die aan de orde komen zijn onder andere:
Wat is de situatie van de Palestijnse christenen?
Hoe is de relatie tussen Moslims en Christenen op de Westbank?