In contact komen

U kunt met diverse mensen van de Ontmoetingskerk in contact komen.

Bezoek en postadres:
Ontmoetingskerk
Frankrijklaan 4
2034 BA Haarlem
06-36525008
(routebeschrijving)

Koster / Beheerder:
Dhr. Bas Hilbers
06-36525008
(ook voor zaalverhuur)
kosterij.ontmoetingskerk

Voorzitter kerkenraad:
vacant

Scriba Kerkenraad:
Mw. Wil Kuipers-Spits
023-5333359
 scriba…

Wijkpredikant:
Ds. David Schiethart
tijdelijk predikant, werkt op maandag en donderdag
schiethart@planet.nl
06-53587129

Pastoraal/Kerkelijk werker:
Esther van Bijsterveld
tel.: 06-18154610
mailto: ouderenpastor@pghaarlem.nl

Kerkelijk jeugdwerker:

Dhr. Peter van der Beek
06-52322741
jeugdpastorpeter@pghaarlem.nl

Meldpunt pastoraat:
Mw.Ria van den Eijkhof
023-5335402
riavandeneijkhof@…

Vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag
Mw. J. de Graaf-Schutte
023-5354230
jenny…

Secretariaat Diaconie:
Mw. Dini Korevaar,
023-5365931
 d.korevaar…

Autorijdienst:
Dhr. C. Kruijswijk
023-5337269

Redactie Kerkblad OKE:
Dhr. Peter Saarloos
023-5335927
06-38367555
redactiekerkblad@yahoo.com

Ledenadministratie:
Dhr. Dolf Pull
023-5338765
dolf.pull@online.nl

Technisch beheer website:
Mw. Wil Saarloos
saver@antenna.nl