In contact komen

U kunt met diverse mensen van de Ontmoetingskerk in contact komen.

Bezoek en postadres:
Ontmoetingskerk
Frankrijklaan 4
2034 BA Haarlem
06-36525008
(routebeschrijving)

Koster / Beheerder:
Dhr. Bas Hilbers
06-36525008
(ook voor zaalverhuur)
kosterij.ontmoetingskerk

Voorzitter kerkenraad:
vacant

Scriba Kerkenraad:
Dhr. Theo Hulsebos
023-5295057
 scriba…

Wijkpredikant:
ds. Anette Sprotte
tel.: 06-22314890
anettesprotte@…l

Pastoraal/Kerkelijk werker:
Mw. Esther van Bijsterveld
tel.: 06-18154610
ouderenpastor@pgh…

Meldpunt pastoraat:
Mw.Ria van den Eijkhof
023-5335402
riavandeneijkhof@…

Vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag
Mw. Mea Pijnaker
tel 0252-503029
meapijnaker@xs4all.nl

Secretariaat Diaconie:
Dhr. Pieter Dijkstra
tel: 06 44 180 633
pdijkstra11@gmail.com

Autorijdienst:
Dhr. C. Kruijswijk
023-5337269

Redactie Kerkblad OKE:
Dhr. Peter Saarloos
023-5335927
06-38367555
redactiekerkblad@yahoo.com

Redactie Zondagsbulletin:
Dhr. Peter Saarloos
023-5335927
06-38367555|
redactie.pknschalkwijk@gmail.com

Technisch beheer website:
Mw. Wil Saarloos
saver@antenna.nl

Ledenadministratie:
Dhr. Dolf Pull
023-5338765
dolf66pull@gmail.com