Inspirerende Bronnen

De werkgroep Inspirerende Bronnen is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke kerken in Schalkwijk. Door het jaar heen worden avonden georganiseerd rondom een bepaald thema, in de vorm van een lezing, een film, een muzikale avond of een maaltijd. De onderwerpen hebben steeds te maken met zingeving in de brede zin van het woord. En altijd is de vraag: wat heeft dit onderwerp met mijzelf te maken, hoe sta ik erin?

Flyer winter/voorjaar 2023

Stiltemeditatie

Op weekdagen is er stiltemeditatie op verschillende plaatsen in Haarlem, o.a. in de Ontmoetingskerk op donderdag van 9.00 uur – 9.25 uur.
Meditatie geeft je een goede start van de dag. In de ruime en moderne Ontmoetingskerk sluit je aan bij een lange traditie van rust en reflectie. In de stilte mediteer je op je eigen manier.
Even voor 9:00 uur word je binnen gelaten bij de voordeur aan de Frankrijklaan 4. Aanmelding vooraf is niet nodig. De toegang is altijd vrij. Om 9.30uur sta je weer buiten.

Inloopochtend

Elke dinsdagmorgen is er inloop voor koffie, thee en ontmoeting in de hal van de kerk.
Enkele gemeenteleden zijn dan van 10.00 tot 11.30 uur aanwezig. Kom eens langs voor een gezellig praatje, kijk naar de expositie in de hal of houd een goed gesprek!

Kunst in de Kerk

We hebben weer een nieuwe expositie:
Passie In Beeld. Verhalen van levenskracht.
De opening is gepland op 18 september,  na de dienst.

Ontmoetingskerkkoor

Het Ontmoetingskerkkoor is opgericht in 1963. Het 50 jarig bestaan hebben we dus al gevierd.  Zoals de naam al zegt wordt regelmatig in diensten in de Ontmoetingskerk gezongen.

Sinds 2013 is onze dirigent Jan Nobel. Met zijn enthousiaste en stimulerende aanpak heeft hij weer nieuw elan gebracht in de toch al zo hechte groep zangers en zangeressen, een groep van rond de 25 mensen waarvan de kern al heel veel jaren met elkaar zingt.

Grote inzet, veel enthousiasme, en een gevoel van saamhorigheid en onderlinge vriendschap kenmerken het koor.

lees verder

Als het zich voordoet zingen we ook op andere plaatsen, zoals in de dienst voor verstandelijk gehandicapten in de Cruquius.
Het repertoire is in eerste instantie gericht op ondersteuning en verbetering van de kerkzang in de Ontmoetingskerk.
Daarom worden er regelmatig liederen uit het (Nieuwe) Liedboek gezongen, maar in de breedste zin van het woord kan – vaak tot de verbeelding sprekende – kerkmuziek aan bod komen.

De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, met een korte koffiepauze tussendoor.
Wij willen u van harte uitnodigen om een keer een repetitie met ons mee te maken om sfeer te proeven. Vooral tenoren en bassen zijn erg welkom, maar natuurlijk ook alten en sopranen.

Voor informatie kunt u bellen naar:
Wil Saarloos (secretaris) 023-5335927, email saver@antenna.nl.