Team van professionals

Aan de Protestantse wijkgemeente Schalkwijk zijn momenteel drie beroepskrachten verbonden, het zogenaamde team van professionals, te weten: Ds. Do Kisjes-de Vries (pastoraal werker), Marianne de Vries (kerkelijk werker met name voor jeugd en jongeren) en Bas Hilbers (koster/beheerder van de Ontmoetingskerk). De functie van wijkpredikant wordt vervuld door ds. Jan van Aller. Uitgebreidere informatie over onze beroepskrachten leest u hieronder.

jan-van-aller

Ds. Jan van Aller
Wijkpredikant

Mijn naam is Jan van Aller. Vanaf 2015 maak ik als predikant deel uit van het team beroepskrachten dat aan onze Ontmoetingskerk is verbonden. Samen met Do Kisjes, Marianne de Vries en Bas Hilbers zijn we er voor de mensen van de kerk en van Schalkwijk.

marianne-de-vries

Marianne de Vries
Jeugdwerker

Marianne de Vries is sinds januari 2001 jeugdwerker van de Protestantse Wijkgemeente Schalkwijk. Zij geeft onder meer godsdienstlessen, werkt mee aan vieringen, organiseert kringen en samen met collega (jeugd)werkers buitenlandse reizen.

do-kisjes

Ds. Do Kisjes-de Vries
Pastoraal werker

Do Kisjes-de Vries was ouderenpastor voor enkele locaties in Schalkwijk namens de Protestantse Wijkgemeente Schalkwijk sinds 1 september 2000. Vanaf 1 augustus 2012 heeft zij als kerkelijk werker een bredere opdracht gekregen voor pastoraat ten behoeve van de gehele gemeente.

bas-foto

Bas Hilbers
Koster

Bas Hilbers beheert het kerkgebouw. Voor meer informatie over zalenhuur kunt u met hem contact opnemen via email bashilbers@hotmail.com of tel. 06-31155592 .

het-team-van-schalkwijk