In contact komen

U kunt met diverse mensen van de Ontmoetingskerk in contact komen.

Bezoek en postadres:
Ontmoetingskerk
Frankrijklaan 4
2034 BA Haarlem
(routebeschrijving)

Telefoonnummers:
023-5361208
06-31155592

Pastoraal Team
023-5339802

Voorzitter kerkenraad:
Mw. M.L. Monshouwer-van Dullemen
023-5335997
06-10799436
emwl@xs4all.nl

Scriba Kerkenraad:
Mw. Wil Kuipers-Spits
023-5333359
 scriba…

Wijkpredikant:
ds. Jan van Aller
06-30005630
 dominee…

Meldpunt pastoraat:
vacant tot 1 november

Pastoraal/Kerkelijk werker:
Ds. Do Kisjes-de Vries
023-5845373
06-44636680
d.kisjes…

Kerkelijk jeugdwerker:
Mw. Marianne de Vries
06-29736836
marianne…

Koster / Beheerder:
Dhr. Bas Hilbers
06-31155592
(ook voor zaalverhuur)
bashilbers…

Diaconie:
Mw. Immy Nieboer
voorzitter
023-5358514
immynieboer…

Autorijdienst:
Dhr. C. Kruijswijk
023-5337269

Redactie Kerkblad Samen Verder:
Dhr. Peter Saarloos
023-5335927
06-38367555
saver@antenna.nl

Secretariaat Diaconie:
Mw. Dini Korevaar,
023-5365931
 d.korevaar…

Ledenadministratie:
Dhr. Dolf Pull
023-5338765
dolf.pull@online.nl

Technisch beheer website:
Mw. Wil Saarloos
saver@antenna.nl