Inloopochtend

Elke woensdagmorgen is er inloop voor koffie, thee en ontmoeting in de hal van de kerk.
Enkele gemeenteleden zijn dan van 9.30 tot 11.30 uur aanwezig. Kom eens langs voor een gezellig praatje, kijk naar de expositie in de hal of houd een goed gesprek!

Kunst in de kerk

In de hal van de Ontmoetingskerk zijn gedurende het jaar diverse exposities. Tijdens de openingsmomenten van de kerk kunt u deze exposities gratis bezoeken. Een mooi moment hiervoor is de inloopochtend elke woensdagmorgen. Vanaf 13 januari zijn dit schilderijen van Rien van der Veen.

Expositie Rien van der Veen

Ontmoetingskerkkoor

 

In 2013 bestond het Ontmoetingskerkkoor 50 jaar.  Zoals de naam al zegt wordt regelmatig in diensten in de Ontmoetingskerk gezongen.

Sinds 2013 is onze dirigent Jan Nobel. Met zijn enthousiaste en stimulerende aanpak heeft hij weer nieuw elan gebracht in de toch al zo hechte groep zangers en zangeressen, een groep van rond de 25 mensen waarvan de kern al heel veel jaren met elkaar zingt.

Grote inzet, veel enthousiasme, en een gevoel van saamhorigheid en onderlinge vriendschap kenmerken het koor.

Lees verder

 

 

Inspirerende Bronnen

De werkgroep Inspirerende Bronnen is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke kerken in Schalkwijk. Door het jaar heen worden avonden georganiseerd rondom een bepaald thema, in de vorm van een lezing, een film, een muzikale avond of een maaltijd. De onderwerpen hebben steeds te maken met zingeving in de brede zin van het woord. En altijd is de vraag: wat heeft dit onderwerp met mijzelf te maken, hoe sta ik erin?

Ook dit jaar hebben we weer een boeiend programma samengesteld. De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk. In onze agenda kunt u de diverse activiteiten vinden. Collecte bij de uitgang. Van harte aanbevolen!

Programma najaar 2018